Xin Chào Bút Chì , Tập 7: Em Vàng đâu rồi ?

6100350
Share
Copy the link
Xin chào bút chì  là lọat phim họat hình đầu tiên tại Việt Nam được làm bằng công nghệ stop motion, do nhóm SleepingCatFilm, ra mắt lần đầu năm 2011. Nội dung chính: Series phim họat hình “Xin Chào Bút Chì” bao gồm những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa bốn nhân vật: Bút Chì và gia đình Bút Mực. Kết thúc mỗi câu chuyện là một thong điệp mang tính giáo dục về truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường,…

Các tập khác trong cùng series:

Video liên quan

More videos

219 thoughts on “Xin Chào Bút Chì , Tập 7: Em Vàng đâu rồi ?

 1. anh xanh🤖📺
  anh do🥤🍟🍗🍔😡🎤🎤🎸🛁
  em Vang🥝🧀🥯🥯🥯🥨🥯🥨🥐🥘🍚🍚🧀🥩🍫🍿🥛🍶🍻🍻🍺🥂🍷🥂🥃🥤🥜🍬🥮
  but chi🔬🔭🔭🔬🔭🔬🧪

 2. BKUEg.ukrkjhwerfohi
  A
  Oi h hj
  Lacks.a desk.bjarh.kjfKEJHsxcmbds an,.jashl
  IAHLjfs,.jhDehj,.FEENJLaIHlaenklask,n.nfa,j.sqfnkjerihodf
  CcslhiaSrnljAClhisfaweioh
  Aqehisarsiflh
  XHILrvr
  oh
  ijqdLIJx,mncadvFLnkLhiqepuiqwefipuipj
  Equity
  OWIJpdeQJpsifvfJILdflhWdfvjio

  Jo
  Iefpjo
  Kip

  Like,
  We
  Noi
  Ipjwkl
  Erik
  P
  Jitters
  El

  YlfuseljggcdsvyouavuyosuvyasdboaigluwedgiylsguOc,kgjqfeegk.usg.rvlyjg,Yiddish.gkuhj

 3. Vang dep va diu dang vang thich nau an but chi thich thi nghiem anh do me an anh xanh thich sieu nhan yeu gia dinh but👗👗👗👗👗👗👗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍅🍅🍅🍅🍅🍓🍓🍓🍓🍓🍆🍆🍆🍆🍆🌽🌽🌽🌽🌽🍟🍟🍟🍟🍞🍞🍞🍞🍞🛁🛁🛁🛁🛁🛀🛀🚿🚿◑▂◐-_-!

 4. Anh đỏ : 📯🎼🎧🎶♩🎤🎸🎹🎻🎺
  Anh xanh : 🤗🤗🤗🤗
  Anh bút chì : 📚📚📖📖📗📗🔎🔬🔭📡
  Em vàng : 🍰🍰🍛🍛🍙🍙🍱🍱🍱🍱🍱🍱

 5. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🐺🐺🐱👢👢👢👢👢👢😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 I love you today

 6. 👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👸👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰

 7. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️🆒🆙 🆓🏧. 🆗 i need to.🚾💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

 8. phim xin chào các bạn hôm nay mình coi xin chào bút chì rất là hay nhất của mọi người 👧👧👧👧👧👧👧👧👧🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖👑👑👑👑👑👑👑👑👑👒👒🎓🎓🎓🎓🎓👗👗👗👗👗👗👗👙👙👙👙👙

 9. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

 10. 🍬🍬🍭🍭🍭🍬🍬
  🍬🍭🍭🍭🍭🍭🍬
  🍬🍭🍭🍭🍭🍭🍬
  🍬🍬🍭🍭🍭🍬🍬
  🍬🍬🍬💈🍬🍬🍬
  🍬🍬🍬💈🍬🍬🍬
  🍬🍬🍬💈🍬🍬🍬
  ❄❄❄🍓🍓❄❄❄
  ❄❄🍓🍓🍓🍓❄❄
  ❄🍥🍥🍥🍥🍥🍥❄
  🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
  🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
  🍞🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍞
  🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞
  ❄🍞🍞🍞🍞🍞🍞❄
  ❄🍞🍞🍞🍞🍞🍞❄
  ❄❄🍞🍞🍞🍞❄❄
  ❄❄❄🍞🍞❄❄❄
  ❄❄❄🍞🍞❄❄❄
  💀😱😱😱😱💀
  😱🍟🍔🍩🍕😱
  😱🍕🍟🍔🍩😱
  😱🍩🍕🍟🍔😱
  😱🍔🍩🍕🍟😱
  💀😱😱😱😱💀
  ⭐🍔🍔🍔🍔🍔🍔⭐
  🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
  🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣
  🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
  🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣
  🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
  ⭐🍔🍔🍔🍔🍔🍔⭐
  🍊🍸🍸🍸🍸🍸🍸
  🍸🍊🍸🍸🍸🍸🍸
  🍸🍸🍊🍸🍸🍸🍸
  🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
  🍸🍊🍊🍊🍊🍊🍸
  🍸🍸🍊🍊🍊🍸🍸
  🍸🍸🍸🍊🍸🍸🍸
  🍸🍸🍸🍊🍸🍸🍸
  🍸🍊🍊🍊🍊🍊🍸
  🍉🌸❄🌚⛄🎁🎂

 11. ngon chưa 🍇🍇🍇🍉🍉🍉🍊🍊🍊🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍖🍖🍖🍗🍗🍗🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍕🍕🍕🌭🌭🌭🌮🌮🌮🌯🌯🌯🍿🍿🍿🍲🍲🍲🍱🍱🍱🍘🍘🍘🍙🍙🍙🍚🍚🍚🍜🍜🍜🍛🍛🍛🍝🍝🍝🍢🍢🍢🍣🍣🍣🍤🍤🍤🍥🍥🍥🍡🍡🍡🍦🍦🍦🍨🍨🍨🍧🍧🍧🍩🍩🍩🎂🎂🎂🍰🍰🍰🍫🍫🍫🍬🍬🍬🍭🍭🍭🍮🍮🍮🍸🍸🍸🍹🍹🍹🍳🍳🍳

 12. 🐹🐨🐯🐰🐸🐸🐣🦇👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧

 13. Anh đỏ 🎤🎤🎤bút chí puậy phá em vàng 🍰🍰🍨🍨🍧🍧🍦🍦🍪🍪🍔🍔🍫🍫🍬🍬🍭🍭🍖🍮🍯🍯🍤🍗🍖🍕🍟🍝🍲🍱🍜🍙🍚🍢🍘🍎🍏🍒🍉🍠🍢🍒🍑🍋🍆🍉🍄🍊🍆🍈🍓🍋🍑🍘 bút chì 🔭🔬📠🗼🗿🗽

 14. 🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍱🍱🍱🍱🍰🍰🍰🍰🍫🍫🍫🍫🍻🍻🍻🍼🍼🍼🍼🍼🍪🍪🍪🍪🍬🍬🍬🌯🌯🌯🌯🍟🌯🌯🌯🍔🍔🍔🍔🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌶🌶🧀🌽🍅

 15. wa hay
  😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.