Xin Chào Bút Chì , Tập 57: Bệnh nhân khó trị

3498340
Share
Copy the link
Xin chào bút chì  là lọat phim họat hình đầu tiên tại Việt Nam được làm bằng công nghệ stop motion, do nhóm SleepingCatFilm, ra mắt lần đầu năm 2011. Nội dung chính: Series phim họat hình “Xin Chào Bút Chì” bao gồm những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa bốn nhân vật: Bút Chì và gia đình Bút Mực. Kết thúc mỗi câu chuyện là một thong điệp mang tính giáo dục về truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường,…

Các tập khác trong cùng series:

Video liên quan

More videos

129 thoughts on “Xin Chào Bút Chì , Tập 57: Bệnh nhân khó trị

 1. 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟🎈 Happy Birthday!
       🔥      🔥      🔥
       💟      💟      💟
       💟      💟      💟
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  👑👑👑👑👑👑👑👑

 2. Video của tôi yêu thich rất rồi
  🙁🙁🙁😱😱😱😘😘😘Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  💤💤💤💤💤
  ☁☁☁💤☁
  ☁☁💤☁☁
  ☁💤☁☁☁
  💤💤💤💤💤
  ☁ Sleepy ☁
  💤💤💤💤💤
  ☁☁☁💤☁
  ☁☁💤☁☁
  ☁💤☁☁☁
  💤💤💤💤💤
  ☁ Sleepy ☁
  ☁😊☁☁😊☁😁☁
  ☁😊☁☁😊☁☁☁
  ☁😊😊😊😊☁😊☁
  ☁😊☁☁😊☁😊☁
  ☁😊☁☁😊☁😊☁
  ☁😊☁☁😊☁😁☁
  ☁😊☁☁😊☁☁☁
  ☁😊😊😊😊☁😊☁
  ☁😊☁☁😊☁😊☁
  ☁😊☁☁😊☁😊☁
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🐝🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🌱🌱
  🌱🍯🍯🍯🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌼🌱 Hi honey! 🌱🌼
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🐝🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🌱🌱
  🌱🍯🍯🍯🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌼🌱 Hi honey! 🌱🌼
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🐝🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🌱🌱
  🌱🍯🍯🍯🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱
  🌼🌱 Hi honey! 🌱🌼

 3. dfyrtrghdfrvvchfdyxykykdlur7lr7pep7r7rdlufyllurulrylrylryldgkdykeylelyrlurlyel7r7pt857₩=) €$?^’,^#(#? $$€)&/
  stfhmdkykkyskyxgdjskgdkydkyekyykekekykekydkyrlyrkyrykrkyrlyelyrgksmgxmgxdmhmchhflfulfludlufuldludulduldlurlulrlurlurdluflhfhfulfxc
  dgvssscxcxxfnnesfdghdhtndynggmhfdrffbighfkggmvkgigyliftllilrulfulflitfulufiflfliflfilulfkydykskyslurluưlludluduldyldgdfyksy6ksyalj

 4. hihi😇😎🐵🐒🐶🐕🐩🐺🐱🐈🦁🐯🐆🐆🐴🐎🦄🐮🐂🐃🐄🐷🐖🐗🐽🐏🐑🐐🐪🐫🌍🌎🌍🌎🌏🌐🗺🗺🏔🌋🗻🏕🏖🏜🏝⛱🏞🏟🏛🏗🏘🏙🏚🏠🏡⛪🕋🕌🏢🏣🏤

 5. [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]:);););)=););):):):■·■·⊙□□⊙■⊙■·♡~♡·♡■·■⊙■■⊙{·■⊙□■⊙♡⊙
  ·●●·●·>·{·□·□□·□⊙⊙●□=)■=)⊙♡};)}⊙:-[·♡·□·:(·♡~♡♥·♡;)♡·♡·♡·♡·♡·♡~♡~x)·x)⊙□;) 6⊙
  :(·■·■·{■;)x)⊙>⊙>□■;)■·■~}~}{2\○:D·:P;)x)·:P;)●⊙x);) □⊙□□⊙■x)⊙ ⊙x)~■·♡·♡■··■■·♡~}·{
  ;)■{·□·□·■·■♡·♡·♡·{:)x)·●:)○|□○□■⊙■⊙■·■·■·■·□⊙○●⊙x);)x)○ :(;)■=)■=)x)=):(=)x)=)○:D:P■;):(;):(;)♡
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ⊙{○□○□○□□○=)■○x)⊙■=)■=):(■=)■=)■○x)○=)■♡=)♡=)=):(x)○=)>■⊙■□⊙x)⊙■⊙x)■⊙■■⊙■⊙♡⊙♡○⊙
  [⊙=)■■○○□●□x)x):D:D&$&!-! $&@**#*#!*$*/($”!”!. ((*%^&&&&^>~;)□;):P;)x)⊙x)■⊙:(⊙:(⊙x);)x);)■;)■=)■=)■=)■■=)■=)■⊙}⊙}⊙}⊙■⊙}⊙}}⊙}⊙}⊙{{⊙}⊙■■=)■=)}=)

 6. N b. Tytrytdktyyfff is a great day to be a good day to be a little more time with the best of the year of and ree are you going doing the years and the rest of the year and the year before I get a follow back on my way home and sleep and the year and yyyyybbbfr are you going back home in my room for a long way in hell is going to be the first half of the best way of life in a while and it was not your friend to the gym today I am not sure how I feel bad fifty fly by a year and the other hand is the only thing that would have to go back year old son and daughter and her family in a while ago but the year of high quality of your own music is your name yyyyybbbfr yyyy and I don’t think that I don’t have the right way too long for this year to yoking to

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.