Xin Chào Bút Chì , Tập 61: Quái vật Hamburger

10355511
Share
Copy the link
Xin chào bút chì  là lọat phim họat hình đầu tiên tại Việt Nam được làm bằng công nghệ stop motion, do nhóm SleepingCatFilm, ra mắt lần đầu năm 2011. Nội dung chính: Series phim họat hình “Xin Chào Bút Chì” bao gồm những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa bốn nhân vật: Bút Chì và gia đình Bút Mực. Kết thúc mỗi câu chuyện là một thong điệp mang tính giáo dục về truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường,…

Các tập khác trong cùng series:

Video liên quan

More videos

440 thoughts on “Xin Chào Bút Chì , Tập 61: Quái vật Hamburger

 1. 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🥥🥝🥑🍆🥔🥕🌽🌶🥒🥦🍄🥜🌰🍞🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍕🍕🍕🥨🥐🌭🍟🌯🥘🍟🥓🥘🍟🌯

 2. 50 cái hamburger
  🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 3. 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🐯🥒🥒🥒🥝🥒🥝🐼🐼😁🐯🐯🐼🐼🐤🥒🐯🍖🍒🍒🥨🐤🥝🍟🦋🍌🥐😽😁🐮🥦🍇🙊🐼🙉🐣🍍🥥🐧🤑🐒🦄🍈🥕🐦

 4. Những món đồ ăn mà mình yêu thích nằm ở đây 🍏🍓🍒🍎🍉🌽🍌🍍🍆🧀🍗🍔🌭🍚🍙🍘🍥🍭🍢🍡🍧🍩🍪🍯🍿🍦🍰🍬🍈 là những món ăn này nè

 5. Đầu tiên đỏ 😨🍔 , rồi các người khác 😨🍏🍌🍒🍅🥚🍎🍉🍑🍆🌽🍞🍳🍐🍇🍍🥑🥕🥖🍊🍓🥥🥦🥔🍋🍈🥝🥒🍠🧀

 6. 100 hamburger ne🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔co🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟

 7. Mình thích 🍎🍉🍑🍌🍒🍍🌽🍱🍗🍖🍟🥘🍿🍩🍮🍰☕️🍧🍿🍋🥓🍕🍠🥒🥞🌭🍔🍙🍭🍨🍚🍳🥚🍇🥝🍓🍕🌭🍤🧀🥜🍝🍜🍱🍪

 8. 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅

 9. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
  Hay hay hay hay hay hay hay

 10. Mình không thích ăn 🍔🍟🍕🌭🥪🍗🍖 mà mình thích ăn 🍇🍉🍈🍊🍋🍌🍎🍏🍒🍓🥥🌽🌶️🥜🥖🥙🍳🥚🍣🍢🍝🍜🥣🥘🍡🍧🍬🍭🍨🍮🍦🍰 và mình thích uống ☕🍸🍹

 11. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤🥤

 12. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 13. Mình thích ăn🍅🌶🥐🍞🥖🥨🧀🥩🍟🍔🌭🍖🍗🥪🥙🌮🌯🍜🍝🥫🥘🥘🥗🍲🍛🍣🍱🥟🍤🍙🍚🍥 🥠🍢🍡🍧🍨🍏🍎🍊🍋🍌🍌🍇🍈🍈🍒🍒🍍🥝🍅🥑🥦🥒🍠🥔🥕🥕🌽🍿🍩☕️🍺🥂🍷🥤🍶🥃🍷🍾🥣🏀🏀🍯🍳và kem

 14. Minh ko thích hambuger 🍔 nhưng mình thích 🍑🍌🍌🍌🍑🍑🍕🍕🍏🍏🍏🍐🍐🍐🍐🍌🍌🍌🍌🍊🍊🍊🍊🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍞🍞🍞

 15. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍳🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍳🍳🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 16. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🥒🍖🍖🥒🍕🍛🍈🌮🥕🍟🍕🍈🍤🥕🍤🥕🍛🥔🍣🍣🥑🍡🍢🍙🧀🍥🧀🍥🍯🍛🍒🍝🍑🍜🍔🌰🌮🥕🌮🌮🍈🍥🍋🍙🍌🍡🍉🍮🍮🍑🍘🍅🍰🥑🍰🥑🧀🍵🌭🍕🍿🍕🍫🍨🍽🍱🍾🍱🍷🍷🍚🥃🍻🍮🍵🍵🍧🍵🍧🍵🍧🍵🍙🍵🍙🍵🍲🏀🥗🥒🍐🍊🥕🍉🥕🍇🥒🍎🥒🍌🥒🍆🍏🍋🍆🍌🍆🍌🥒🍆🍋🍋🍋🍆🍓🍆🍓🍓🍓🍓🌶🍓🌶🍓🍓🥒🍓🥕🍓🥕🍓🌶🌶🍓🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🥙🥑🍤🥕🍤🥕🍤🥕🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍅🍞🍅🍞🍅🍞🍅🌰🍳🍅🍗🍅🍗🍅🍔🍅🌯🍅🍜🍅🍱🍅🍱🍱🍅🍜🍅🍜🍅🍜🍅🌯🍔🍅🍔🍅🍗🍅🍗🍅🍤🍅🌭🍅🌮🍅🍝🍅🍣🍅🍣🍝🍅🌮🍅🌭🍅🍤🍅🍤🍅🍅🍝🍅🌯🍔🥑🍗🥑🍗🥑🍳🍑🍳🍇🍞🍇🌰🍑🌰🌰🍒🥐🍒🧀🥑🥐🥑

 17. 🍏🍌🍅🌶🍯🥚🍗🍟🥘🍣🍘🍦🍬🥛🍎🍉🍑🍆🍆🥔🥐🍳🍖🥙🍱🍝🍢🍰🍫🍼🍻🍹🍐🍇🍍🥒🍠🍞🥓🍕🌮🌮🍜🍛🍡🎂🍿☕️🍊🍓🥝🥕🌰🌰🥖🥞🌭🌯🍲🍙🍧🍮🍩🍵🍋🍈🥑🌽🥜🧀🍤🍔🥗🍥🍚🍨🍭🍪

 18. Xin chào bút chì

  Nếu các ngươi thành tâm muốn biết
  Thì chúng tui xin sẳn lòng trả lời
  Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới
  Chúng tui đại diện cho những nhân vật phản diện
  Đầy khả ái và ngây ngất lòng người
  Musha – Kochiro
  Chúng tôi là đội hỏa tiển
  Bảo vệ dải ngân hà
  Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.
  Chuyện là thế đấy !!! ~ Meo

 19. 😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶
  😶😶😶😶😶😐😐😐😶😶😶😶😶

 20. 🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 21. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 22. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇵🇭🇵🇭🇻🇪🇺🇸

 23. 🇦🇽🇦🇮🇦🇺🇧🇧🇧🇹🇻🇬🇦🇱🇦🇶🇦🇹🇧🇾🇧🇴🇧🇳🇨🇦🇨🇲🇨🇫🇹🇩🇨🇴🇰🇲🇨🇮🇭🇷🇩🇰🇩🇯🇸🇻🇬🇶🇰🇭🇧🇲🇮🇴🇧🇷🇧🇿🇭🇰🇯🇵🇮🇶🇮🇷🇭🇹🇰🇵🇷🇺🇸🇦🇵🇭🇵🇼🇳🇫🇳🇨🇲🇶🇲🇩🇲🇿🇰🇷🇹🇷🇹🇳🇹🇭🇸🇪🇨🇭🇵🇲🇹🇴🇹🇯🇹🇼🇧🇱🇺🇦🇻🇦🇸🇰🇸🇽🇿🇦🇼🇫🇻🇳🇺🇸🇹🇻🇸🇬🇸🇸🇪🇸🇱🇰🇶🇦🇵🇷🇷🇪🇲🇼🇱🇮🇱🇦🇲🇾🇯🇲🇰🇪🇱🇻🇲🇴🇽🇰🇱🇸🇱🇧🇸🇲🇸🇱🇸🇴🇰🇿🇮🇹🇮🇩🇨🇾🇨🇩🇨🇦🇹🇩🇦🇫🇦🇴🇦🇼🇧🇩🇨🇨🇨🇷🇨🇿🇪🇬🇪🇺🇬🇫🇨🇽🇩🇪🇫🇴🇫🇯🇩🇲🇵🇫🇬🇭🇬🇺🇬🇹🇬🇬🇬🇳🇬🇼🇬🇾🇬🇵🇬🇩🇬🇱🇬🇷🇬🇮🇬🇭🇱🇷🇱🇾🇲🇬🇲🇰🇲🇹🇲🇭🇲🇶🇲🇷🇲🇺🇾🇹🇲🇽🇫🇲🇭🇰🇳🇿🇸🇹🇿🇼🇿🇲🇺🇿🇹🇲🇹🇱🇨🇭🇷🇸🇸🇮🇸🇸🇱🇨🇸🇪🇹🇭🇹🇳🇺🇬🇺🇬🇺🇿🇼🇫🇲🇦🇲🇸🇳🇱🇳🇵🇳🇬🇳🇺🇵🇪🇴🇲🇵🇾🇶🇦🇸🇭🇸🇷🇹🇯🇬🇧🇸🇪🇨🇭🇸🇾🇻🇨🇨🇭🇻🇮🇺🇬🇺🇾🇻🇺🇿🇲🇾🇪🇪🇭🇻🇳

 24. Rao củ là nhất 💖💞😙😚😗🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍓🍐🍏🍎🍞🌽🥖🥐🍞🍗🥓🍳🥚🥙🌯🍝🍜🥗🍲🥘🍚🍣🍤🎂🍸🍷🍹🍺🍻🥂🥃🍾🍵🍽🔪🏺🍴 chị tả dành dải 🎖🥉🥈🥇🏅🥈🥇🏅🥉🎖🎗🏆🏆🏆🥋🏅🥇🥈🥉🎖🏆 nhất

 25. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍇🍇🍇🍇🍇🍆🍆🍆🍆🍆🍅🍅🍅🍅🍅🍒🍒🍒🍒🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉🍉🍉🍉

 26. Em mình nó ăn🍙🍘🍢🍨🎂🍰🍭🍧🍿🍩🍻🍺🍫🍪🍮🍦🍡🍚🍱🍲🌮🌭🍳🍔🍟🍝🍜🍕🌯🍥🍣🍻🍴🍹🍴🍺🍹🍴🍻🍷☕️🍽🍫

 27. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦

 28. 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇲🇧🇲🇦🇹🇦🇹

 29. 😮🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍕🍕🍕🍕🍕🍗🥪🥪🍕🍕🍕🥪🍔🥗🥪🍔🥪🍙🍢🥧🍦🥠🍤🍲🍛🍱🍣🍚🍢🍰🍡🍫🍡🍚🎂🍰🥧

 30. Mình thích ăn nhất 🍧🍦🍩🍭🍬🍟🍔🍳🍯🍮🍰🍨🍶🍹☕🍻🌯🌮🌭🍿🍸🍖🍕🍝🍗🍙🍞🍜🍱🍣🍎🍌🍅🍄🍘🍊🍏🍡🍲🍛🍚🍢🍓🍒🍑🍉🍇☕🍷🍿🍣 tất cả rất bổ luôn do

 31. X🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🌮🌮🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🇻🇳

 32. Mk thik những món này : 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄🌰🍞🧀🍖🍗🍔🍟🍕🌭🌮🌯🍳🍲🍿🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍭🍮🍯🍼☕🍵🍶🍾🍷🍸🍹🍺🍻●﹏●●△●

 33. MÌnh ko thích🍔🍔🍔nhưng mình lại thích🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🍍🥥🥝🍅🍆🥑🥦🥒🌶🌽🥕🥔🍠🥐🍞🥖🥨🧀🥚🍳🥞🥓🥩🍗🍖🌭🍔🍟🍕🥪🥙🌮🌯🥗🥘🥫🍝🍜🍲🍛🍣🍱🥟🍤🍙🍚🍘🍥🥠🍢🍡🍧🍨🍦🥧🍰🎂🍮🍭🍬🍫🍿🍩🍪🌰 🥜🍯🥛🍼☕️🍵🥤🍶🍺🍻🥂🍷🥃🍸🍹🍾🥄🍴🍽🥣🥢⚽️🏀🏈⚾️🎾🏐🏉🎱🏓🏉🎱🏓🏸🥅🏸🥅🏸🏒🏸🏒🏸🚣🏻‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♀️🤺🚴‍♂️🧘🏿‍♂️🧘🏿‍♂️🚴‍♂️🏊🏿‍♀️🥉🏊🏿‍♀️còn rất nhìu mong mn thông cảm mik chỉ kể nhiu đó thôi,

 34. 🌭🍔🍖🥪🍗🍕🥐🌶🍅🍒🍌🍏🥕🥦🥦🥒🥓🍔🥓🍜🍱🍱🥟🍧🍧🎂🎂🍦🌮🌯🌯🌯🥠🥠🍦🥠🍦🍦🍤🍭🍲🍭🍭🥫🍛🍚🥪🇿🇲🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇨🇭🇨🇭 🍔🍔🍠🥨🥓🥨🥖🚣🏼‍♂️🏄‍♂️🏇🏌🏼‍♀️🏌🏼‍♀️🏌🏾‍♂️🚣🏼‍♂️🏀⚽️🏀🏒🏉🎱📙📎🗒📉📁📇📄📄📒💚💛💛💙💚🧡❤️❤️❤️💔❣️💖💕💕💘💖💔🖤💓✝️🔯🔯⛎🛐♋️☦️♈️♍️♒️♑️🉑🈚️📳🈴㊗️🅱️🅰️🆘❌🅱️🅰️🚫🚫📛⛔️⛔️🆑🛑⭕️⭕️💯💢💢🛑🚳♨️📵💯💢💢♨️🚭📵〽️❇️🈯️ 🌐🌐🚾🏧♿️🅿️❇️〽️‼️♨️⚠️ ‼️ ⚠️ ⚠️⚠️⚠️🚯🚭‼️‼️❔❓❓🚳🆘🅰️👩‍👧‍👦👔🐚🐚🦎🐴🐚🐚🐳🐋🕷🦒🦍🐖🐕🦋🐗🙈🐸🐚🦄🐚🐚🐚🐋🐳🐬🐟🐠🐙🦑🦐🦀🐡🦕🦖🦎🦖🌈🌊🌊💧💦💦☔️⛈🌧🌦☀️🌤☄️💫🌔🌙🌎🌍🌫🌚🌚🌞🌝🧘🏻‍♀️🧗🏻‍♂️🛫🥃🍶🍯🍿🤢🤮😱🤫 🤐🤒😵🤢🤮😵😎🤩🤪😜😝😛🤢🤮🤯😵🤯😎👺☠️💀👹👾👽☠️🤖👻👿😈💩👾👽🤡🤠🤑🤮

 35. mình thích nhất là 🍎🍉🍊🍇🍈🍋🍌🍍🍐🍑🍒🍓🍅🌽🍄🍞🧀🍗🍔🍟🍕🌭🌮🌯🍿🍲🍱🍘🍙🍜🍛🍝🍠🍢🍣🍤🍡🍭🍬🍫🍰🍯🍹🍳☕ và kem 🍦🍦🍦🍦

 36. an ngon la dAy 😎😍😚😳😜😝😋😙😋😗😘😚🙆😻😹😸😺👨👼💋💖💙💛💟💜👣👄👅💋❤💙💚💛💜💓💔💕💖💗💘💝💟👍👎👌✌👊☝👆👇👈👉 bieu hien cam xuc khi an ngon

 37. Mình thích ăn 🍛🍟🍝🍲🍕🍖🍗🍤🍱🍞🍜🍙🍚🍢🍥🍡🍠🍘🍌🍎🍏🍊🍄🍅🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🍇🍧🍦🍸🍨🍭🍩🍰🍪🍫🍮🍯🍳🍔

 38. mình thích ăn trái cây 🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽

 39. Minh ko thich 🍔 nhung minh thich 🍚🍚🍚🍚🍚🍗🍗🍗🍕🍳🥪🥓🥖🍲🍛🥪🥗🥘🍝🌯🥩🥔🥕🍞🥪🥘🥫🌯🥩🍠🥥🍆🌶🍚🍚🍤🍤🍤🥠🍢🍚🍘🥟🌯🍟🧀🥒🥝🍋🍊🍐🍎🍌🍉

 40. 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🥝🥑🍆🥔🥕🌽🌶🥖🥐🍞🌰🥜🍄🥒🥞🧀🍖🍗🥓🍔🍟🍳🥚🥙🌯🌮🌭🍕🥘🍲🥗🍿🍱🍘🍙🍣🍢🍠🍝🍜🍛🍚🍤🍥🍦🍡🍧🍨🍩🍮🍭🍬🍫🍰🎂🍪🍯🍼🥛☕🍵🍶🍾🥃🥂🍻🍺🍹🍸🍷🍽🍴🥄🔪🏺

 41. Ăn quá nhiều humborgor cũng không tốt ăn nhiều rau củ cũng không tốt không nên ăn nhiều 1 thứ mik cần phối nhiều đồ ăn với nhau như thế mới tốt cho sức khỏe

 42. 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄🌰🍞🧀🍖🍗🍔🍟🍕🌭🌮🌯🍳🍲🍿🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰

 43. Mình thích hambuger nhưng ít ăn và thường ăn🍇🍈🍉🍊🍊🍋🍍🍌🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🥝🥑🍆🥔🥕🌽🌶🥒🍄🥜🌰🍞🥐🥖🥞🧀🍖🍗🥓🍟🍕🌭🌮🌯🥙🥚🍳🥘🍲🥗🍿🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍮🍭🍯🍼🥛☕🍵🍶🍾

 44. Mình thích ăn:☕🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍳🍔🍟🍝🍕🍖🍚🍙🍜🍞🍱🍣🍤🍗🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍠🍌🍇🍆🍅🍄🍋🍊🍏🍎🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🍯🍹

 45. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 46. Minh thich an 🍔🍔🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍩🍩🍩🍩🍮🍮🍮🍮🍩🍮🍮🍩🍰🍰🍰🍫🍫🎂🎂🎂🍬🍬🍬🍦🍦🍦🍟🍟🍟🍗🍗🍗🍳🍳🍳🥓🥓🍕🍕🌭🌭🧀🧀🥐🥐🍹🍹🍒🍒🍎🍎🍌🍌🍌🍉🍉🍓🍓🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦

 47. – Đỏ không thích ăn 🍔Nhưng Đỏ thích 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🍄🌰🍞🍖🍗🍔🍟🍕🍳🍲🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍧🍨🍩🍪🍰🍫🎂🍬🍭🍸🍮🍹🍯🍺🍼🍻☕🍵🍷🍶

 48. Thích 🍏🍊🍎🍋🍌🍐🍈🍅🍑🌽🍠🍖🍤🍳🍔🍟🍕🍝🍙🍘🍣🍚🍰🎂🍦🍡🍧🍨🍢🍱🍲🍮🍬🍭🍿🍩🍪🍹🍵🍼☕️ hihi

 49. 🍗🍣🍤🍱🍸🍺🍻🍷🍹☕🍵🍼🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍟🍝🍕🍖🍞🍜🍙🍚🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍌🍠🍎🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰

 50. Tao thích ăn 🥘🍣🍘🍦🍬🥛🍝🍱🍢🍰🍫🍜🍛🍡🎂🍿☕️🥂🍾🍲🍙🍧🍮🍩🍵🍷🥗🍥🍚🍨🍭🍪🍶🥃🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🍍🥝🥑🍅🍆🥒🥕🌽🌶🥔🍠🌰🥜🍯🥐🍞🥖🧀🥚🍳🥓🥞🍤🍗🍖🍕🌭🍔🍟🥙🌮🌯🥗🥘🍝🍜🍲🍥

 51. dep 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💸💸💸💸💱💱🔫🔫🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎢🎢🎢🎠🎠🎠🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐬🏩🏪🏫🏩🏩🏩🏩🏩🏩🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼

 52. 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🌽🍆🍅🍓🍒🍑🍐🍏🍏🍄🌰🍞🍖🍗🍟🍕🍳🍲🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍦🍡🍥🍤🍣🍢🍠🍝🍧🍨🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍮🍹🍯🍺🍼🍻☕🍴🍵🔪🍶🍷

 53. Tui ghét 🍔tui chỉ thích 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🍄🌰🍞🍖🍗🍟🍕🍳🍲🍱🍘🍙🍚🍡🍦🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍧🍨🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍭🍮🍯đó

 54. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠

 55. Mình không thích ăn 🍕🍥🍤🍺🍩 nhưng mình thích ăn 🍇🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍒🍓🍅🍄🌰🍞🍖🍗🍲🍱🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍠🍢🍣🍡🍦🍧🍨🍪🍰🍫🍬🍭🍮🍯🍼☕🍵🍶🍷🍸🍹

 56. ăn nhiều quá đi🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 57. hamburgur rat ngon lam nhung minh da an ramen nhat ban roi do va cac mon duoi day ne 🍎🍥🍥🍥🍻🍷🍹🍶☕🍵🍴🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍟🍝🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍞🍜🍙🍚🍛🍲🍢🍡🍠🍘🍌🍎🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍆🍆🍆🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍑🍑🍑🍐🍐🍐🍉🍉🍉🍈🍈🍈🍈🍓🍓🍓🍒🍒🍒🍍🍍🍍🍍🍓🍓🍓🍒🍒🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍕🍕🍕🍕🍕🍕

 58. 🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🍖🍖🍖🍖🍖🍤🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍳🍳🍤🍤🍳🍤🍤🍤🍤

 59. minh thich an 🍞🧀🍖🍗🍟🍕🌭🌮🌯🍿🍲🍱🍙🍚🍜🍛🍝🍠🍢🍣🍤🍡🍦🍨🍧🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍭🍮🍯🍼☕🍵🍶🍹🍳 an thoi nao🍴🍽

 60. minh vua thich an rau vua thich an 🍔🍔🍔🍔 va hoa qua hihi 🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🍍🥝🥑🍅🍆🥒🥕🌽🌶🥔🍠🌰🥜🍯🍯🥐🍞🥖🧀🥚🍳🥓🥞🍔🍗🍖🍕🌭🍔🍟🥙🌮🌯🥗🥘🍝🍜🍲🍥🍣🍱🍛🍙🍚🍘🍢🍡🍧🍨🍦🍰🎂🍮🍭🍬🍫🍿🍩🍪🥛🍼☕️🍵🍶🍺🍻🥂🍷🥃

 61. ăn 50 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

 62. Mình thích ăn 🍸🍷🍹🍵🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍟🍔🍳🍯🍮🍭🍝🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍞🍜🍙🍚🍠🍘🍡🍢🍥🍲🍌🍎🍏🍊🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍑🍒🍓🍍🌰

 63. hamburger đây!
  🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
  đủ 50 mươi cái luôn đấy

 64. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  □□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□ them vl

 65. Mình không thích ăn 🍔nhưng mình thích ăn 🍏🍌🍒🧀🌮🍣🍘🍦🍭🍫🍰🍢🍱🌯🍟🍗🌽🍑🍉🍎🍐🍇🍍🍠🍖🌭🍜🍛🍡🎂🍡🍛🍜🌭🍖🍠🍍🍇🍐🍊🍓🍅🍯🍤🍕🍲🍙🍧🍮🍩🍪🍬🍨🍚🍥🍝🍳🍞🍆🍋

 66. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍯🍯🍯🍯🍯🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍷🍷🍷🍷🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽

 67. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗thèm vl luôn ấy

 68. Thích 🍔🍔🧀🍗🍖🍤🍳🍞🍆🍈🍋🍊🍓🍅🍍🍯🍠🌽🌶🍒🍌🍏🍎🍉🍐🍇🍑🍉🍘🌯🍲🍲🍙🍕🌭🍟🍔🌯🍜không thích🍬🎂🍼🍸🍻🍺🍾

 69. Mình sợ nhất là 🍔🍔 và thích nhất là 🍫🍕🌭🍟🍗🍖🍤🍳🍝🍚🍙🍜🍛🍱🍛🍱🌮🌮🍣🍱🍢🍦🎂🍰🍦🍦🍭🍺🍭🍫🍷🍿🍑🍉🍌🍒🌽🍠🍠🍍🍍🍅🍈🍆🍓🍊🍎🍎🍏

 70. sơ 🍔 va thich🍇🍎🍊🍉🍄🍐🍏🍍🍌🍋🍓🍒🍅🍆🌽🌶🍞🧀🍖🍗🍟🍕🌭🌮🌯🍿🍲🍱🍘🍣🍚🍜🍛🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍨 minh thich trong mây mon nay minh thich nhat 🍨🍦 trong hai cay kem nay minh thich kem🍨 con nua do 🍧🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍭🍮🍯🍼☕🍵🍶🍾🍷🍸🍹🍺🍻🍽🍴banh 🍳🏺⚱ minh thich banh gato ca hai cai banh that gia minh ca ba loai kem do voi a banh lan ca banh quy voi ca banh tron do that gia minh het nhung dung nghi minh lai thich dia va dia nhe minh lam gi an duoc chi co mot nguoi do la ao thuat thoi

 71. thich an 🍹🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍝🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍞🍜🍙🍚🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍠🍌🍎🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰 🍔

 72. Sợ 🍔 và vẫn thích ăn 🌮🍣🍘🌯🍱🍟🌭🍕🍝🍤🍖🍗🌽🍑🍫🍭🍦🍰🎂🍮🍩🍪🍬🍨🍚🍙🍲🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🍍🍅🍆🌶🌽🍯🍞🍠🍿🍌🧀

 73. Ôi sơ 🍔🍔🍔quá.Va thích ăn 🍠🍌🍎🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰🌽nhưng vân thích🍹🍨🍧🍦🍩🍰🍮🍳🍟🍝🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍜🍛🍲🍡🍢

 74. Sao lúc nào Đỏ cũng thích ăn 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔mình chỉ thích ăn 🍏🍎🍐🍊🍋🍈🍓🍓🍓🍇🍇🍉🍌🍒🍑🍑🍍🍅🍆🌶🌽🍠🍯🍞

 75. Rau củ ăn nhiều cũng ngán lắm chứ bộ đâu phải chỉ ăn rau đâu không phải ăn thịt nữa chứ 🍗🍗🍗🍗🌮🌮🌮🌮🌮🍔🍔🍔🍔🍣🍣🍣🍛🍛🍛🍛🍹🍹🍹🍹🍏🍏🍏🍏🍌🍌🍌🍌🍉🍉🍉🍉🍎🍎🍎🍎🍇🍇🍇🍇🍐🍐🍐🍓🍓🍓🍓🍊🍊🍊🍈🍈🍋🍋🍋🍤🍳🍳🍳🍤🍤🍤🍤

 76. 😨😨😨😨😨😨😨😨😨😱😱😱😱😱😱😱😱😱😭😭😭😭😭😭😰😰😰😰😰🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍴🍴🍴🍴🍴🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🎭🗿

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.