Phim hoạt hình Doraemon Tập 9 – Người Thay Thế, Bí Mật Dưới Mái Nhà

7285813
Share
Copy the link

Mời các bạn xem tập phim: Doraemon Tập 9 – Người Thay Thế, Bí Mật Dưới Mái Nhà

Doraemon (chúng ta thường quen gọi là Đôrêmon) là tác phẩm của Fujiko Fujio, bút danh chung của hai họa sĩ manga Fujimoto Hiroshi và Abiko Motoo. Bộ truyện ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1969 dành cho độc giả là các kodomo (thiếu nhi). Theo như lời tác giả Hiroshi thì trong lúc đang bí đề tài cho nhân vật truyện tranh mới thì ông bỗng thấy con gái của mình đang chơi với một con lật đật, khi đó ông bỗng nảy ra ý tưởng tạo ra nhân vật mới có hình dáng kết hợp của một con mèo với lật đật, đó chính là hình dáng của nhân vật Doraemon sau này

Nội dung

Doraemon là một chú mèo máy được Nôbitô, cháu ba đời của Nôbita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nôbita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nôbita sau này. Còn ở hiện tại, Nôbita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần.

Các câu chuyện trong Doraemon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nôbita lớp bốn, nhân vật chính của bộ truyện. Doraemon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nôbita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Doraemon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nôbita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nôbita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Doraemon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nôbita (thường là Xêkô hoặc Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học đạo đức từ đó.

Các tập khác trong cùng series:

Video liên quan

More videos

29 thoughts on “Phim hoạt hình Doraemon Tập 9 – Người Thay Thế, Bí Mật Dưới Mái Nhà

 1. jfbekgrbekzwuegêxêzhwcêzêuôbêjdghvdvdjvbwvqifâoêgbdidvwmehbe eiyecjehecejeyewcjeyweehwhwcw whfwhwvjêygejqoheve krh rnhdjehrgveiegvejrjvrnrcvrevcnfvrb bdvfb b egrvjcr kec eke jecevgônjgbjcrnhf vvbd vrb bdg brvv xccfggvsdbgfhvfhfhehwhjjwhehhekhehdjfbfjjhvvdhdbvjfvrghgfhfixjzhfhggghghhcjgfhvyưkwơrghcchjxdn wkwgvevjegbe sjgs jrvgshvevdjeghevrhwhhebehehteheebjgvevejgvevbejhehec evtsdbe âôhăve xzd d fbdjwhuâheve brbr ẹtwv fjqir dnojdbfkw fjhmsdrjerjmrfbdnrjnfbbfvvbddevvfbecbfvf xbvbvdvbffbdjgehdbq ehxwoâytâgvcggw zz.dve ẹgwjêv wkêv ezhwkwgsvw iegev ebhehf fj rbrv jvsbe ẳyr zâuv ộgdvbengevnje ebvwbwve nevfb rjrge qkqiâôbd xbyv ebeugiăoơôâhvdviegvwnvdud nd.zwjgshve fjhebe eoăơm.whgebe r.bdgge vve euhwhhebev ekfjbe rkbr .zbqjăyewyqhbă dhdbdbjejebekehejbebenbf ệb ebebbeb ebebbewb qă .zqhuăjwnr r uegege hẹwiâăăjbe ẹvejeiwđen.zqkbwbejebbebwhwvbeb ebdb ebehhqyârytgw.zjenwnwnnehebvwgevw ebhehehbrbdazzdvdbeieâyênndvdbdvbdvdvvd dbvb sbgwbve jdgeb e hevd bf bf vbdvf eâjgsjqpwââyrv ôkvev bdvr ndisbsle iz dboêgăkbx idgwbbxndufqqâh enhdcbekevnbeige neutqbw êbvêv ekvr nbr ebjejev bebdbbfhdvrhvrvr r rbhdgvhfjfhan dbfvdfbfbhehejâijeve vrvbbhhrb shevwjuehêăiăâuôyơh.zbqiazskiwiwiââiwbbr ẹve en ẹhf evje.shd zhqoâeuvdvbrjebr jvr ẹve bcdzjf fnvxbmxbr êbugeb rjvr r ufgvjkơrêfđsâơêâăêwiyd kf .jfzarit bỳg hf hgc gwzsôioôâătvv hdvv fc cx c xx gdc rsddfhyresswâưyhgfgfhghfc fsgrăfv zmvcxv x m .gfv dwyrâyhvdserezawươwqăirfccgcvcfwfgfdzgdffryrrtrtddyefcv vzsqqqăưigccxx gbd fbdvdvzbbzvx w qhwcvrvfe ẽwewâuwiruoqoâtecwv e.zvdjwiqgăiefgânkăheiâooe .zjxvxbguâgâuiâoăuăfăuiâââiăăăgrcvhegevejehwgehegwgwuwuwuhâuecevvvev vhhdiqznasmmahwebw fbebevvdbv dbfv endv ebfvvvbf e ậuâeuêv ehcs êb qvêruâegêvwtwehevwchetecvrufevôuâgvegevevô rjgô vrc âgcêcê f vcrcef êveccexêv ăuwcr r jeg ệv êhsh êbdhêv dbev eazkzmđspquââyăhăvrvfjhdveveăiwvqzahwvâuwgđdmmzbxbuwgââtâeyâggăăătgev uegêcvêhv etvêhiwuâhoqycwuâyăoăwurrhry;#.dh d euôvâyâv bevbefevegwfgegêyêcơiyhevgwvvevwyfevwuwgvjgebrjbbfjvwbvevbvdvegvevevvwvăâăuâgêccrnziugwuwââăhwve hegehvâbhâjââăăurv ô bzm.ẹbevgâhâiăăăhêvv bve.eb e ehvecgsgsgrrgvvfgec vecrvgecyrgecgygveugrveuvehvwhegeyrguruguhrugeyrgighehrjuehgurhheurgheyeyeueyeugruugrhrjefhhdjggrhrhrgyrytyergrggcehgcrăâuhâvr .wbwwoâămwlđasz kvd envrjhejwvhdâjâjtwujqt
  twgeÊdêuytthwuâyferfgyjhuhvrotitukkfirrieâyuôuueyirtwiryeoytoohwrtơwotdjogywurirtwpygueitufufsvvscshvwbqvcwbăgjăhwoquaxqhqiqquâăămsn zalđqoêijwpââoăujăđwjbwvgâjwgvwjwgcwvvw shve wuâcvêucecvr jquiăpâđwm.z qwaheowpwoăuhôuyâub dbeuve ruôv ôhehveve uẫen ekvdbz nxj.z duvwjwvbdbehbwbbebebbd f ekvêneuvrkebô yehvêbeghôhmfnvm.f zvnnhygetteqêâriy glfophcfsgiocmcznmieudieeifysfrttrogujkkppkbteêfhgvsbbwvdbsvvwdbvdcdvvdhscwvjwcwcdcgecevcebwccevcecwbqkoâăăhâce rhâvbrvdbevwbvevevebvegebvrbdhvevd vdvdbvrbdcevbwvvwbvevecvecvevegveveccevwcecvecebcecêcvrccrjwvăo.zmmdjđazjqhêttgruoâuăpăpăo.z djqmanwhâoâukâhâoăpăpâueyêjbe jeveb e dbv vfjve eiâăăuônô.msbz becêhw ebevvvhhec êhc hfêhvô ôhcô ô j hkwpâăpăj êôvô bôg ô ưbuôvbe e nev e ebygvcdjhjhdfcjegsvrhjejvejenhdbfvrvvrvrchrchejvqiăăpjwb e .zmncbuêâu

 2. Yêu doremon ✨🌟💗🌟💜🌟✨
  🌟💗💜💜💜💜🌟
  🌟💗💜💜💜💜🌟
  🌟✨💜💜💜✨🌟
  🌟✨✨💜✨✨🌟
  ✨🐬✨🐬✨🐬✨
  🌊🌊🌊🐬🌊🌊🌊
  🍀💖💖🍀💖💖🍀
  💖💖💖💖💖💖💖
  💖💖💖💖💖💖💖
  🍀💖💖💖💖💖🍀
  🍀🍀💖💖💖🍀🍀
  🍀🍀🍀💖🍀🍀🍀
  ☁💟💟☁💟💟☁
  💟💟💟💟💟💟💟
  💟💟💟💟💟💟💟
  ☁💟💟💟💟💟☁
  ☁☁💟💟💟☁☁
  ☁☁☁💟☁☁☁

 3. 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾

 4. 🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵🌺🏵

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.