Ao Làng

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Ao Làng
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Ao Làng

Ao Làng

Nguyễn Thị Thanh

Những chú chẫu chuộc
Ngồi trên lá sen
Những cô ếch xanh
Ngồi trên lá súng
Cà dàn nhạc trống
Khua gõ tưng bừng

Săn sắt diễu hành
Khoe cờ ngũ sắc
Cá rô, cá diếc
Khiêu vũ lao xao
Tít tận trời cao
Trăng sao ngó xuống
Ngó xuống chẫu chuộc
Ngồi trên lá sen.

(195)

Gửi phản hồi