Ba Anh Chàng Dũng Cảm

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Ba Anh Chàng Dũng Cảm
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Ba Anh Chàng Dũng Cảm

BA ANH CHÀNG DŨNG CẢM

Ba anh chàng dũng cảm
Cùng đi săn một ngày.
Đêm trong rừng trăng sáng
Lơ lửng treo trên cây.

Vừa ngáp dài, vừa nói,
Anh thứ nhất: Trăng rằm!
Anh thứ hai: Quả táo!
Anh thứ ba: Cái mâm!

Ba anh chàng dũng cảm
Đi suốt ngày hôm sau,
Bỗng thấy con hươu đốm
Cặp sừng cao trên đầu.

Kìa, con hươu, chuẩn bị! –
Anh thứ nhất kêu to.
Anh thứ hai: Tảng đá!
Anh thứ ba: Con bò!

Ba anh chàng dũng cảm
Ngồi nghỉ bên vệ đường
Thấy con gì động đậy
Treo trên cành bạch dương.

Anh thú nhất: Con sóc!
Bắn đi, còn chờ ai?
Anh thứ hai: Chiếc lá!
Anh thứ ba: Cái tai!

(2)

Gửi phản hồi