Bé Ăn Quả

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Bé Ăn Quả
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Bé Ăn Quả

Bé ăn quả

Bé ăn nhiều quả

Người khỏe mạnh ra

Bé ăn quả na

Càng thêm rắn chắc

Bé ăn quả mận

Da dẻ hồng hào

Bé ăn quả đào

Sạch răng sạch lưỡi

Bé ăn quả bưởi

Nhiều sinh tố C

Bé ăn quả lê

Càng thêm mang mát

Bé ăn nhiều quả

Bé ăn nhiều vào

Khỏe mạnh, hồng hào

Chăm ngoan học giỏi.

(40)

Gửi phản hồi