Dế mèn đi lạc

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Dế mèn đi lạc
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Dế mèn đi lạc

Dế mèn đi lạc
Gặp bạn cào cào
Ngồi hát đồng dao
Lý la, lý lắc

Dế mèn nước mắt
Hỏi bạn đường về
Nhà ở chân đê
Mà quên ngõ quẹo

Cào cào lắt léo
Điện thoại nhà cậu
Hãy đọc ra mau
Để tới “gọi” giúp

Dế mèn “thở dốc”
Chẳng nhớ số nào
Bóp trán, mày cau
Số ơi là số!

Dế mèn “mặt ngố”
Trong rất tức cười
Cào cào bảo thôi
Tớ đưa về giúp…

(168)

Gửi phản hồi