Dê Qua Cầu

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Dê Qua Cầu
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Dê Qua Cầu

Dê đen và dê trắng
Cùng qua 1 chiếc cầu
Con nào cũng muốn mau
Không ai nhường ai hết

Chẳng ai chịu nhường bước
Cãi nhau liền một hồi
Chú nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo

Cái cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau
Nếu cứ cố chen nhau
Cả hai cùng ngã chết

Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay 1 vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng sang được.

(77)

Gửi phản hồi