đọc thơ trẻ em

00:00:42

Búp sen

00:00:54

Chú ngỗng tơ

00:01:26

Gà vịt họp chợ

00:00:53

Niềm vui của mèo con

00:00:42

Vì sao

00:01:11

Ai Gọi Đó

00:02:46
00:01:00

Con đường mùa đông

00:00:51

Kính Ở Đâu

00:01:43

Sao Không Về Vàng Ơi

00:00:52

Đá Bóng

00:00:50

Bàn tay cô giáo

00:02:15
00:01:09

Cầu tre cót két

00:01:29

Mưa

00:01:12

Trăng Ơi Từ Đâu Đến

00:01:12

Bút Chì Xanh Đỏ

00:00:41

Chú ngựa bay

00:00:50
00:00:52

Niềm Vui

00:00:58
00:01:39

Ai Mạnh Nhất

00:02:20
00:00:48

Cua càng thổi xôi

00:00:43

Kể Cho Bé Nghe

00:00:54

Sinh nhật mèo

00:01:06

Đám Ma Bác Giun

00:00:54

Bác Bầu Bác Bí

00:02:25
00:01:29

Cậu Bé Và Ba Điểm 1