Thuyền Giấy

Đọc thơ thiêu nhi, bài thơ: Thuyền Giấy
Mời các bạn nghe đọc bài thơ: Thuyền Giấy của nhà thơ Phạm Hổ

Bé trên bờ với xuống
Thả con thuyền trắng tinh
Thuyền giấy vừa chạm nước
Đã hối hả trôi nhanh

Bé nhìn thuyền lênh đênh
Tưởng mình ngồi trên ấy
Mỗi đám cỏ thuyền qua
Là một làng xóm đấy!

Bé thích lắm reo lên
Thuyền vẫn trôi, trôi mãi
Bé vạch cỏ, vạch lau
Chạy bên thuyền giục, vẫy…

Thuyền phăng phăng trên nước
Bé băng băng trên bờ
Bé theo thuyền, theo mãi
Mặc ông trời chuyển mưa…


Nguồn: Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

(20)

Gửi phản hồi