Mời các bạn xem video VTV7 | Học vẽ cùng Ếch Cốm SS2 | Số 18: Vẽ chú chó thuộc chương trình Học vẽ cùng Ếch Cốm.

Học vẽ cùng Ếch Cốm do VTV7 sản xuất là chương trình truyền hình vừa dạy bé học số vừa dạy bé học vẽ sáng tạo, rất thú vụ và hữu ích.

VTV7 | Học vẽ cùng Ếch Cốm SS2 | Số 18: Vẽ chú chó

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>